Türkçe Üzerine Birkaç Özlü Söz

Türkçe'm, ses bayrağım.

~ Fazıl Hüsnü Dağlarca ~

Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı.

~ Yahya Kemal Beyatlı ~

Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.

~ Nihad Sami Banarlı ~

Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır.

~ Mevlâna ~

Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.

~ Konfüçyüs ~

Kamusa (sözlüğe) uzanan el, namusa uzanmıştır.

~ Cemil Meriç ~


Dilini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmiş demektir.

~ Peyami Safa ~

Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir.

~ Walter Lanoor ~

Millet, edebiyatı olan topluluktur.

~ Balzac ~

Bana mükemmel bir lisan ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim.

~ Leibniz ~

Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dilleri de bilemez.

~ Bernard Show ~

Herhâlde münevver bir insanın, anadilinden en az 30.000 kelime bilmesini zaruri bulurum.

~ H. Saadettin Aral ~


Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.

~ Ludwig Wittgenstein ~


Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.

~ Aristo ~


Dil, insanın karakterinin bir parçasıdır.

~ Bacon ~

Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım.

~ Churchill ~

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

~ Eflâtun ~

Sözün doğrusu, dilin süsüdür.

~ Hariri ~

Dil sürçeceğine, ayak sürçsün daha iyi.

~ Herbert ~


Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar.

~ Thomas Füller ~


Söz ola kese savaşı

Söz ola bitire başı

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz

~ Yunus Emre ~

Gerçeği söylemek değil, anlatmak güçtür.

~ Cenap Şahabettin ~
Share on Google Plus

0 yorum: